خدمات دادمان صنعت

خدمات صنعتی

فلومتر

ابزار دقیق

خدمات ابزار دقیق

فلومتری

فلومتر

امروزه اندازه گیری جریان سیال بعنوان یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اهمیت اندازه گیری این کمیت و همچنین تنوع فرآیند صنایع گوناگون ، در طول زمان روشهای مختلفی برای اندازه گیری جریان سیال بوجود آمده است.انتخاب فلومتر مناسب برای هر کاربرد نیاز به دانش کلی نسبت به روشهای گوناگون فلومتری و در نظر داشتن پارامترهای اصلی اندازه گیری از قبیل دقت،قیمت تمام شده،هزینه های تعمیرات و کالیبراسیون، سازگاری عملکرد فلومتر با شرایط پروسه تولیدو...می باشد

فلومتر الکترو مغناطیسی

فلومترهای الکترومناطیسی به کمک اندازه گیری تغییرات شار مغناطیسی در اثر سرعت سیال جاری میتوانند مقدار فلو را با دقت قابل قبولی اندازه گیری کنند . در حقیقت با ایجاد شار مغناطیسی در سیال عبوری از فلومتر و اندازه گیری آن میتوان به یک فلومتر الکترومغناطیسی دست پیدا کرد .

آخرین ارسال ها

درباره ما

دادمان صنعت

شرکت دادمان صنعت با در اختیار داشتن نمایندگی کمپانی ABB در بخش ابزار دقیق در صنعت ایران فعالیت می نماید. که شرح مختصری از تجهیزات قابل ارائه به شرح ذیل می باشد:   تجهیزات فلومتری جهت اندازه گیری فلوی گازها و مایعات به روشهای زیر : فلومتر جرمی Coriolis mass flow meters فلومتر الکترومغناطیسی Electromagnetic flow

Read More

برند های قابل تامین

Our Brands