سایر اطلاعات

آدرس : تهران - کوی نصر(گیشا) - خیابان چهارم - پلاک 22 - واحد 1

تلفن : 86017901-021 
فکس : 86017907-021 

روابط عمومی : info@dadmansanat.co

بخش فروش : sales@dadmansanat.co


Address : Unit 1- Number #22- 4th Street- Gisha - Tehran-Iran
Tel: +98-21-86017901 , 
Fax: +98-21-86017907

Sales Department : sales@dadmansanat.co
General information Department : info@dadmansanat.co

فرم تماس

قسمتهای ضروری*