سطح سنج لیزری

ترنسمیترهای سطح سنجی لیزری محصولی جدید برای اندازه گیری سطح می باشند که با طراحی تمام دیجیتال از سرعت و دقت قابل قبولی برخوردارند و اندازه گیری مداوم و بدون تماس را میسر می سازد.