گاز سنج پرتابل

گازسنج هاي پرتابل تک يا چندگازه مانند يک تلفن همراه کوچک و سبک به راحتي قابل حمل بوده و به عنوان تجهيزاتي مناسب جهت ايمني فردي و هشدار به کاربر در محيط هاي ناسالم و خطرناک توصيه مي شوند. اين دستگاه ها در برابر ضربه و نفوذ آب و گرد و غبار مقاوم بوده و قابليت نمايش هم زمان ميزان گازهاي سمي، قابل اشتعال، اکسيژن و ترکيبات آلي فرار  (VOCs)  یا دی اکسیـد کـربن (CO2) را دارند. کليه پيغام ها و اخطارها به سه طـريق ديـداري، شنيـداري و لـرزشي به اطلاع کاربـر مي رسند.