اتوماسیون و درایو

درایو یا اینورتر مجموعه ای متشکل از یک یکسوساز و اینورتر می باشد که ساختار این کنترل کننده ها از روش کنترل PWM تبعیت می کند، که با تغییرات فرکانس و ولتاژ جهت کنترل دور موتورهای AC استفاده می کند .

روش های بهینه شده در کنترل دور به گروه های زیر تقسیم می شود .

  • کنترل  V/F
  • کنترل برداری یا VECTOR CONTROL
  • SENSOR LESS VECTOR
  • مد کنترلی DTC DIRECT TORQUE CONTROL

انواع درایوهای قابل ارائه :

  • درایو   AC و DC
  • درایو های LOW HARMONIC
  • درایوهای Regenerative که قابلیت برگشت انرژی به شبکه را نیز دارند